امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ترجمه متن و تلفظ اهنگ oh my از seventeen

#1
ترجمه متن و تلفظ اهنگ oh my از seventeen 1
>> Oh My <<

شبم عمیق و عمیقتر میشه
تلویزیون روشنه
صداش مث قلبم بلنده
چرا مدام قلبمو هرجوری ک دوس داری روشن و خاموش میکنی؟
من نگفتم ک ازش خوشم نمیاد
فقط نگرانم
ک تو خسته بشی
این جوریه ک حس میکنم
اگ تو باشی، نیازی ب کس دیگ ای ندارم
تو مث ی تابستونِ بدون گرمای خسته کننده ای
تو نقطه جوش برای تنهایی منی
من بخاطرت نمیتونم بخوابم و ناگهان میبینم ک صبح شده

باهات چیکار کنم؟
بهت نگاه میکنم و حتی بیشتر بت فک میکنم
تو تنها کس منی
من چیکار کنم؟

باهات چیکار کنم؟
بخاطرت چیکار کنم؟
هرروز،هرروز،هرروز
بیشتر از قبل دوستت دارم، چیکار کنم؟

تو چطور؟
تو هم مث من سخته ک بخاطرم بخابی؟
اگ همینطور قلبمو ب لرزه بندازی
من چیکار کنم؟

من چیکار کنم؟
هرروز بیشتره قبل دوستت دارم
من یکم بیخیال و دست پا چلفتی ام
ولی بخاطر تو، هرگز ازت دست نمیکشم

بیا با هم حرف بزنیم
بیا با هم هدفونامونو شریک شیم
در گوشه مغزم، هرروز تصویرتو کشیدم
(دارم چی میگم)
در هر حال، دوستت دارم
ببخشید ک مدام اینو تکرار میکنم
ولی این همه چیزیه ک
میتونم با کلمات بگم
ولی احساس واقعیم اینه..همه چی

باهات چیکار کنم؟
بهت نگاه میکنم و حتی بیشتر میخامت
اگ اینا همش ی رویا باشه
چیکار کنم؟
باهات چیکار کنم؟
بخاطرت چیکار کنم؟
هرروز،هرروز،هرروز
بیشتر از قبل دوستت دارم، چیکار کنم؟

تو چطور؟
تو هم مث من سخته ک بخاطرم بخابی؟
اگ همینطور قلبمو ب لرزه بندازی
من چیکار کنم؟

یه یه یه~
من واقعا میخامت
اوه اوه اوه~
بهتره بگم
یه یه یه~
بهتره ب یکی بگم
اوه اوه اوه~
ک تو مال منی

تو خیلی میدرخشی
جوری ک حتی تا فضا هم میرسه
بدون تو چیکارکنم عزیزم؟


باهات چیکار کنم؟
بخاطرت چیکار کنم؟
هرروز،هرروز،هرروز
بیشتر از قبل دوستت دارم، چیکار کنم؟

تو چطور؟
تو قلبمو میشناسی؟
نمیتونم بدون تو ادامه بدم
من چیکار کنم؟
-


나의 밤은 deep deep
켜져 있는 TV
시끄럽지 내 맘처럼
너는 대체 어떠한 이유로
내 맘을 껐다 켰다 네 멋대론지
그게 싫다는 게 아니고
혹시 네가 너무 피곤할까 봐
걱정돼서 그렇지
내 맘이 그래
나는 너면 need no other
너는 마치 찌더움이 없는 summer yeah
너는 여태 내가 느껴왔던 쓸쓸함의 온점
네 생각에 잠 못 자다가 보면 오전
이런 너를 어쩌나
너를 봐도 네가 더 생각나
너는 내게 유일한 어쩌나
난 어쩌나 어쩌나
그대를 어쩌나
너 때문에 난 이제 어쩌나
빼곡히 매일 ah 매일 ah 매일 ah 매일
네가 좋은 걸 어쩌나
그대는 어떤가
나 때문에 잠들기 힘들까
쉴 틈 없이 설레게 하면
어쩌나 어쩌나
어쩌나 저쩌나
하루가 멀다 하고 네가 좋아져 난
내가 성격이 덜렁대고 좀 물러서
그치만 널 위해서 절대로 안 물러서
같이 부르자 um 콧노래
하나씩 이어폰을 나눠 끼니 사이가 좋으네
난 내 두뇌 스케치 위에 매일 너를 그려 (뭐라는 거야)
암튼 나는 네가 그냥 좋아
아까부터 같은 말 계속해서
미안해 그치만 이게 다야
별 어려운 말 다 해봐도
내 진심은 이게 every everything
이런 너를 어쩌나
너를 봐도 네가 더 생각나
이 모든 게 꿈이면 난 정말
난 어쩌나 어쩌나
그대를 어쩌나
너 때문에 난 이제 어쩌나
빼곡히 매일 ah 매일 ah 매일 ah 매일
네가 좋은 걸 어쩌나
그대는 어떤가
나 때문에 잠들기 힘들까
쉴 틈 없이 설레게 하면
어쩌나 어쩌나
Yeh yeh yeh yeh yeh
I really like you
Oh oh oh oh
Better tell
Yeh yeh yeh yeh yeh
Better tell somebody
Oh oh oh oh
You're all mine
밝은 넌 우주 저 끝까지 (yeh yeh yeh yeh yeh oh oh oh oh)
닿을 만큼 더 빛나는 (yeh yeh yeh yeh yeh oh oh oh oh)
네가 없음 어쩌나 woo baby
그대를 어쩌나
너 때문에 난 이제 어쩌나
빼곡히 매일 ah 매일 ah 매일 ah 매일
네가 좋은 걸 어쩌나
그대는 어떤가
내 마음을 알기는 아는가
난 네가 없음 안 되는데
어쩌나 어쩌나 hey
어쩌나 어쩌나Deep Deep نَی بَمِ

TV کُجُ اینین

شیکُرُپجی نِ مَمچوروم

نُن دَچی اُتُ هَن ایی یورُ

نِ مَمِل کُتدَ کُتدَ نی مُتدِرُنجی


گیگِ شیلدَنِن گِ اَنیگُ هُکشی نِیگَ نُمو

پُنهِلکَ بوا

گُجُنگ دِسُ گیروجی نِ مَمی گیرِ


Need no other نَنِن نُمیُن

Summer yeh نُنِن مَچی جیدوم یونِن

نُنِن یُتِ نِگَ نِک‌یُت وَدُن سِلسِلهَمی اُنجُم

نِ سِنگگَگِ جُم موت جَدگَ بُمیُن اُجِن یه


ایرُن نُرِل اُجُنَ

نُرِل بَدُ نیگَدُ سِنگَنَ

نُنِن نِگَ یوو‌ایلهَن اُجُنَ

نَن اُجُنَ اُجُنَ


گیدِرِل اُجُنُ نُ تِمونِ نَن ایجی اُجُنَ

پِگُلکِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل

نیگَ جُهِن گُل اُجُنَ

گیدِنِن اُتُنگَ نَ تِمونِ جَمدِلگی هیمدیلکَ

سویل تِم اوپشی سُلِگِ هُمیُن اُجُنَ اُجُنَ


اُجُنَ جُجُنَ هَروگَ مُلدَ هَگو نِگَ جُهِجُ نَن

نِگَ سِنگ‌گُگی دُلِنگ دِگُ جُم مُلِسُ

گیچیمَن نُل ویهِسُ جُلدِرُ اَن مُلِسُ


گَچی بُرِجَ اوم کُنتُرِ

هَنَشیک ایپُنِل نَوَ کینی سِگِ جُنِ

نَن نِ دونِسکِجی ویه مِ ایل نُرِل گُرِ

مُرِن گُ

اَمتِن نَنِن نیگَ گِنیَنگ جووا


اَکَبوتُ گَتِن مَل گِسُکِسُ

می‌یَنهِ گیچیمَن ایگی دَیَ

بُل اَرُنِ مَل دَ هِبَدُ نَ جینشیمِن ایگِ

Every Everything


ایرُن نُرِل اُجُنَ

نُرِل بَدُ نیگَدُ سِنگَنَ

ایی مودِنگِ کومیمِن نَن جُنگمَل

نَن اُجُنَ اُجُنَ


گیدِرِل اُجُنُ نُ تِمونِ نَن ایجی اُجُنَ

پِگُلکِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل

نیگَ جُهِن گُل اُجُنَ

گیدِنِن اُتُنگَ نَ تِمونِ جَمدِلگی هیمدیلکَ

سویل تِم اوپشی سُلِگِ هُمیُن اُجُنَ اُجُنَ


Yeh yeh yeh yeh yeh  I really like you
Oh oh oh oh  Better tell
Yeh yeh yeh yeh yeh  Better tell somebody
Oh oh oh oh You’re all mine


بَلکِن نُن اُجو جُ کیتکَجی دَ ایل مَنکیم دُ بینَنین

woo baby نیگَ اوپسیم اُجُنَ


گیدِرِل اُجُنُ نُ تِمونِ نَن ایجی اُجُنَ

پِگُلکِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل اِ مِ ایل

نیگَ جُهِن گُل اُجُنَ

گیدِنِن اُتُنگَ نَ مَ‌اِمیل اَلگینِن اَنینگَ

نَن نیگَ اوپسیم اَن دُنیندِ اُجُنَ اُجُنَ
دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
LoveSTAY#
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Scars از Stray kids ورژن کره‌ای
  لیریک و ترجمه و تلفظ اهنگ Sweet Dreams از txt
  لیریک و ترجمه و تلفظ ost سریال Our Beloved Summer به نام Christmas Tree از V _ BTS
  لیریک و ترجمه اهنگ stay از oneus و onewe
  ترجمه و تلفظ آهنگ 25to 24 از stray kids
  لیریک و ترجمه اهنگ Vanilla از کای اکسو
  لیریک و ترجمه اهنگ blue از کای اکسو
  متن و ترجمه و تلفظ اهنگ Peaches از کای (اکسو)
  ترجمه آهنگ winter falls از straykids
  ترجمه آهنگ christmas evel از straykids

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان