امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Moto Guzzi V85 TT,موتور جدید پیاجیو برای سال 2021

#1
Moto Guzzi V85 TT,موتور جدید پیاجیو برای سال 2021 1

ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﯿﺎﺟﯿﻮ Moto Guzzi V85 TT ﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ‌ﻫﺎﯼ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺯﯾﺒﺎ ﻃﺮﻓﺪﺍﺭﺍﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺧﻮﺩ ﺟﻠﺐ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﯿﺎﺟﯿﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ 2021 ﺑﺎ ﻻ‌ﺳﺘﯿﮏ‌ﻫﺎﯼ ﺗﯿﻮﺑﻠﺲ ﻭ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﯿﺪ.

Moto Guzzi V85 TT,موتور جدید پیاجیو برای سال 2021 1

ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﭘﯿﺎﺟﯿﻮ Moto Guzzi V85 TT، ﻧﻘﻄﻪ ﻗﻮﺕ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﯿﮑﻠﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ 90 ﺩﺭﺟﻪ ﻭ V‌ ﺷﮑﻞ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ 853 ﺳﯽ ﺳﯽ ﺣﺠﻢ ﺩﺍﺭﺩ. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﺁﻥ ﺩﺭ 7750 ﺩﻭﺭ ﺑﺮ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏ 80 ﺍﺳﺐ‌ﺑﺨﺎﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺍﯾﻦ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﻧﯿﺰ 80 ﻧﯿﻮﺗﻦ‌ﻣﺘﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ 5000 ﺩﻭﺭﺑﺮﺩﻗﯿﻘﻪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ.

Moto Guzzi V85 TT,موتور جدید پیاجیو برای سال 2021 1

ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻮﻗﻒ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﺪﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯽ‌ﺁﯾﺪ، ﺍﺯ ﺩﯾﺴﮏ‌ﻫﺎﯼ ﺗﺮﻣﺰ ﺑﺮﻣﺒﻮ ﻭ ﺑﺎﺯﻭﯼ ﺁﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ ﺩﻭﻃﺮﻓﻪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﻝ 2021، ﭘﯿﺎﺟﯿﻮ ﺑﺎ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ECU ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺗﺎ ﺣﺪﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻉ ﺩﻗﯿﻘﯽ ﺍﺯ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ.

Moto Guzzi V85 TT,موتور جدید پیاجیو برای سال 2021 1

ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﻌﻠﯽ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺭﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺧﯿﺎﺑﺎﻥ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﺁﻓﺮﻭﺩ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻻ‌ﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺧﺮﯾﺪﺍﺭﺍﻥ ﺩﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﻭ ﮐﺎﺳﺘﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺷﺖ. ﻗﯿﻤﺖ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  آیا موتور سیکلت برقی نیاز به گواهینامه دارد؟
  خودرو ﺟﯿﻠﯽ ﺍﻣﮕﺮﻧﺪ UP ﻣﺪﻝ 2021 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ شد
  خودرو شاسی بلند تویوتا کلاگر 2021
  خودرو ﺩﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S560 ﻣﺪﻝ 2021 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ
  ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﯾﺪﻭ ﭘﻼ‌ﺱ 2021 ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻭ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﺪ
  ﺳﺎﻧﮓ ﯾﺎﻧﮓ ﺭﮐﺴﺘﻮﻥ 2021 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  ﺳﻮﺯﻭﮐﯽ ﻫﺎﯾﺎﺑﻮﺳﺎ 2021 ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻭ ﺗﺠﻬﯿﺰﺍﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷد
  درخواست نویسندگی در بخش ماشین ها و موتور های روز دنیا و زیرشاخه ها
  تویوتا یاریس هیبرید به عنوان خودرو سال 2021 اروپا انتخاب شد
  هیوندای بایون 2021 معرفی شد

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان