امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رونمایی خودرو کراس اوور تمام الکتریکی کیا EV6 در تاریخ 30 مارس

#1
رونمایی خودرو کراس اوور تمام الکتریکی کیا EV6 در تاریخ 30 مارس 1

ﮐﯿﺎ ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺑﺎﺗﺮﯼ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﯿﺶ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺟﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﮐﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ EV6 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ.
ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣﻞ، ﮐﻪ ﮐﯿﺎ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻪ ﺷﻨﺒﻪ، 30 ﻣﺎﺭﺱ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﻮﺩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺻﺒﺮ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ، ﮐﯿﺎ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﮐﺎﻣﻠﯽ ﺍﺯ ﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﻭ ﻭﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻣﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﻢ ﮐﻪEV6 ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ E-GMP ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ / ﮐﯿﺎ ﺳﻮﺍﺭ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﺑﻪ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﺍﺯ ﻃﯿﻒ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪﻫﺎﯼ ﺳﺎﯾﺰ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﯾﺮﺑﻨﺎﯼ ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺁﯾﻮﻧﯿﮏ 5ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﻣﺎﻩ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻗﺎﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ 310 ﻣﺎﯾﻞ (498 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺑﺮﺩ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﮐﻨﺪ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺍﯾﻦ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ ﻭ EV6 ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺍﺯ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺳﺎﺩﻩ ﻭ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻭﺍﺣﺪﻫﺎﯼ ﭼﺮﺍﻍ ﺟﻠﻮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺥ ﺟﻠﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺎﻻ‌ﯼ ﯾﮏ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﻣﺸﮑﯽ ﺳﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﺟﻨﺒﻪ ﻃﺮﺍﺣﯽ EV6 ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺐ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻋﻘﺐ ﺑﺎﺭﯾﮏ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ، EV6 ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﺩﻭﺗﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﯾﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎﺭ ﻭ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺕ ﻭ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ.
پاسخ
 سپاس شده توسط ᗩᐯᗩ⁷
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  لبنان اولین خودروی الکتریکی خود را به نمایش میگذارد
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان