امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور

#1
ﻓﻮﺭﺩ ﺭﻧﺠﺮ ﺑﺎ ﻓﺮﻭﺵ 42 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 941 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ ﺗﺮﯾﻦ ﻭﺍﻧﺖ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻮﺩ.
ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯ ﺑﺎ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺪﻝ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺭﻧﺠﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺗﺮﯾﻢ ﭘﺮﭼﻤﺪﺍﺭ ﺭﻧﺠﺮ ﺭﭘﺘﻮﺭ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻭﺍﻧﺖ ﺭﺍ ﺟﺸﻦ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﺩ.
ﻧﺴﺨﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺭﻧﺠﺮ ﭘﺘﻮﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﻧﺤﺼﺎﺭ ﺩﺭ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ.

جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور 1

ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ، ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﻓﻘﻂ ﯾﮏ ﭘﮑﯿﺞ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻧﺠﺮ ﭘﺘﻮﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺩﺍﺧﻠﯽ ﻭ ﺧﺎﺭﺟﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. ﻓﻮﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﮐﺘﺒﺮ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻧﺠﺮ ﺭﭘﺘﻮﺭ، ﺭﻧﺠﺮMS-RT ، ﺭﻧﺠﺮ ﺍﺳﺘﻮﺭﻡ ﺗﺮﺍﮎ ﻭ ﺭﻧﺠﺮ ﻭﻟﻒ ﺗﺮﺍﮎ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور 1

ﻣﺘﻤﺎﯾﺰﺗﺮﯾﻦ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻇﺎﻫﺮﯼ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻮﺍﺭﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺎﺕ ﺩﻭﻗﻠﻮ ﺑﺎ ﺧﻄﻮﻁ ﮐﻨﺘﺮﺍﺳﺖ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﮐﺎﭘﻮﺕ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻘﻒ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﺪﻧﻪ، ﺑﺎﻝ ﻫﺎﯼ ﻋﻘﺐ ﻭ ﺩﺭﺏ ﻋﻘﺐ ﮐﺸﯿﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. ﻗﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﭼﺮﺥ ﻋﺮﯾﺾ ﺗﺮ، ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﺳﭙﺮﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﻭ ﻋﻘﺐ، ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﻩ ﺩﺭﺏ ﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﭘﻨﺠﺮﻩ ﺭﺍﺩﯾﺎﺗﻮﺭ، ﺑﺎ ﺭﻧﮓ ﻣﺸﮑﯽ ﻣﺎﺕ ﺗﺰﺋﯿﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﻼ‌ﺏ ﻫﺎﯼ ﯾﺪﮎ ﮐﺶ ﺟﻠﻮ ﺑﻪ ﺭﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﻣﺘﻀﺎﺩ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور 1

ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﺍﺯ ﺷﺎﺳﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﮔﺮﭼﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺭﻧﺠﺮ ﺭﭘﺘﻮﺭ ﺑﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺳﻮﺍﺭﯼ 51 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺭﻧﺠﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ، ﺧﺒﺮ ﺑﺪﯼ ﻧﯿﺴﺖ. ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺁﻥ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ 2.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺗﻮﺋﯿﻦ ﺗﻮﺭﺑﻮ ﺍﮐﻮﺑﻠﻮ ﺩﯾﺰﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﺩﻧﺪﻩ 10 ﺳﺮﻋﺘﻪ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺍﺳﺖ.
پاسخ
آگهی
#2
خیلی قشنگه
پاسخ


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ
  |اخبار کوتاه خودرو|

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان