امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

رونمایی از خودرو Hennessey Mammoth 1000 ارتقا یافته

#1
ﺷﺮﮐﺖ ﺗﯿﻮﻧﯿﻨﮓ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻋﻀﻼ‌ﻧﯽ ﻭ ﺳﻮﭘﺮﺍﺳﭙﺮﺕ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ، Hennessey ﺍﺯ ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ Hennessey Mammoth 1000 ﻣﺪﻝ ۲۰۲۱، ﮐﻪ ﯾﮏ ﺁﻓﺮﻭﺩﺭ ﻫﻔﺖ ﻧﻔﺮﻩ ﻭ ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﭘﯿﮑﺎﭖ ﺭﻡ TRX 1500ﺗﻮﺳﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ،ﻣﻮﺗﻮﺭ 6.2 ﻟﯿﺘﺮﯼ V8 ﺭﻡ 1500 TRX ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂHennessey ﻣﺠﺪﺩﺍً ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺗﺎ 755 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ (1012 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ) ﺗﻮﻟﻦ ﻭ 1314 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ -ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ "ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ" 523 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭ 880 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﺩﺍﺭﺩ.

رونمایی از خودرو Hennessey Mammoth 1000 ارتقا یافته 1

ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﺪﻩ، ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻮﺍﺭﺩﯼ ﻣﺜﻞ ﻧﺼﺐ ﺳﻮﭘﺮﺷﺎﺭﮊﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ2.65 ﻟﯿﺘﺮﯼ، ﺍﻧﮋﮐﺘﻮﺭ ﻗﻮﯼ‌ﺗﺮ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﮑﺶ ﻫﻮﺍﯼ ﺑﻬﯿﻨﻪ‌ﺗﺮ، ﻣﺒﺪﻝ ﮐﺎﺗﺎﻟﯿﺴﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﮐﺎﻟﯿﺒﺮﺍﺳﯿﻮﻥ ﻭﺳﯿﺴﺘﻢ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﻮﺍ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺧﺮﻭﺟﯽ، ﻣﺎﻣﻮﺕ ۱۰۰۰ ﺩﺭ ﻋﺮﺽ ﻓﻘﻂ ۳.۲ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺳﮑﻮﻥ ﺑﻪ 60 ﻣﺎﯾﻞ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺎﯾﻞ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ۱۱.۴ ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ۱۲۰ ﻣﺎﯾﻞ (۱۹۳ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ ﭘﯿﻤﺎﯾﺪ.

ﺑﺮﺍﯼ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮﺏ ﺍﺳﺖ ﺑﺪﺍﻧﯿﻢ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 60 ﻣﺎﯾﻞ ﺭﻡ 1500TRX ﻣﻌﺎﺩﻝ 4.5 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﻭ ﺭﮐﻮﺭﺩ ﯾﮏ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺎﯾﻞ ﺁﻥ 12.9 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺎ ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ 108ﻣﺎﯾﻞ (174 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ) ﺩﺭ ﺳﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ.
ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﻌﻠﯿﻖ ﻧﯿﺰ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﻪ ﮐﯿﺖ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻥ ﺗﺎ64 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ؛ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ 20 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ، ﺍﯾﻦ ﺭﯾﻨﮓ‌ﻫﺎ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭﻭﻥ ﺗﺎﯾﺮﻫﺎﯼ ﺁﻓﺮﻭﺩ ﻏﻮﻝ‌ﭘﯿﮑﺮ 35 ﺍﯾﻨﭽﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
Snowman سریع‌ترین خودروی جهان با سرعت 1000 مايل درساعت "۵ آر" توسط شرکت "آئوسی اینویدر"

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان