انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: نفر قبلیت چند درصد قابل اعتماده؟
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
(16-08-2015، 22:14)ภครเ๓ نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
من به نفر قبلی 100%اعتماد دارم Big Grin

100% Big Grin  Big Grin  Big Grin
(16-08-2015، 22:15)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
100%%

واقعا؟:|
چرا؟

نفر قبلی:100%
(16-08-2015، 22:15)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
100%%

تو بگو یه اپسیلون Big Grin

خیلی دست بالا بگیرم 20%
١٠٠٪٪
(16-08-2015، 22:18)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
١٠٠٪٪

یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%
(16-08-2015، 22:21)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:18)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
١٠٠٪٪

یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%

من به آدمايي با خدا اعتماد كامل دارم
حتي الان كه خودم اميونم سست شده
(16-08-2015، 22:39)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:21)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:18)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
١٠٠٪٪

یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%

من به آدمايي با خدا اعتماد كامل دارم
حتي الان كه خودم اميونم سست شده

ممنون ولی فک نمی کنم در این حدی که  فک  میکنی  با خدا باشم داداش

من بازم همون20%
(16-08-2015، 22:46)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:39)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:21)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:18)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
١٠٠٪٪

یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%

من به آدمايي با خدا اعتماد كامل دارم
حتي الان كه خودم اميونم سست شده

ممنون ولی فک نمی کنم در این حدی که  فک  میکنی  با خدا باشم داداش

من بازم همون20%

به هر حال خدارو قبول داري مثل بعضي أفراد ديگه نيستي
١٠٠٪
(16-08-2015، 22:51)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:46)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:39)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:21)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:18)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
١٠٠٪٪

یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%

من به آدمايي با خدا اعتماد كامل دارم
حتي الان كه خودم اميونم سست شده

ممنون ولی فک نمی کنم در این حدی که  فک  میکنی  با خدا باشم داداش

من بازم همون20%

به هر حال خدارو قبول داري مثل بعضي أفراد ديگه نيستي
١٠٠٪

اره  مثل بعضی ادمای دیگه نیستم اونا تو دلشون خدارو قبول دارن (من بازبون میگم خدارو قبول دارم)ولی تو مگه میدونی من راست میگم یانه

من همون 25%
(16-08-2015، 22:55)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:51)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:46)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:39)AFSORDE نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
(16-08-2015، 22:21)فاطمه1234 نوشته است: دیدن لینک ها برای شما امکان پذیر نیست. لطفا ثبت نام کنید یا وارد حساب خود شوید تا بتوانید لینک ها را ببینید.
[ -> ]
یعنی تو واقعا به من100% اعتماد داری

نه گپ الکی ایزنی سی خت Big Grin

من همون 20%

من به آدمايي با خدا اعتماد كامل دارم
حتي الان كه خودم اميونم سست شده

ممنون ولی فک نمی کنم در این حدی که  فک  میکنی  با خدا باشم داداش

من بازم همون20%

به هر حال خدارو قبول داري مثل بعضي أفراد ديگه نيستي
١٠٠٪

اره  مثل بعضی ادمای دیگه نیستم اونا تو دلشون خدارو قبول دارن (من بازبون میگم خدارو قبول دارم)ولی تو مگه میدونی من راست میگم یانه

من همون 25%

من فكر ميكنم كه خدارو دوست داري و دليلي نميبينم كه بخواي تو اين موضوع دروغ بگي Undecided
١٠٠٪
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22