امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو فولکس واگن I.D5 آماده تولید به نظر می رسد

#1
خودرو فولکس واگن I.D5 آماده تولید به نظر می رسد 1

ﺩﻧﯿﺎﯼ ﻋﮑﺎﺳﯽ ﺟﺎﺳﻮﺳﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺩﻧﯿﺎﯼ ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺍﺳﺖ.
ﺍﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﮐﻮﭘﻪ ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ID.4 ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ، ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺑه ﻋﻨﻮﺍﻥ ID.5 ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ. ﺍﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﻭﻟﯿﻪ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ‌ً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻣﻌﺮﺽ ﻧﻮﺭ ﺭﻭﺯ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻣﺎ ﺍﯾﻦ ﻟﺰﻭﻣﺎً ﻗﺴﻤﺖ ﺟﺎﻟﺐ ﺁﻥ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪﺍﺕ ID.5 ﻗﺒﻠﯽ، ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺟﺰﺋﯽ ﺩﺍﺭﺩ. ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻤﺪﻩ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺟﻠﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺯ ﺍﻭﭘﻞ ﮔﺮﻧﺪﻟﻨﺪ Xﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻓﺎﺷﯿﺎ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﮐﻨﺪ. ﺩﺭ ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺎﻝ، ﮐﻨﺎﺭﻩ ﻫﺎ ﻭ ﺧﻂ ﺳﻘﻒ ﺷﯿﺐ ﺩﺍﺭ ﻣﺸﺨﺺ ﺍﻧﺪ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﺑﻪ ID.4 ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ. ﺑﻪ ﻋﻼ‌ﻭﻩ، ﻧﺸﺎﻥﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ﺩﺭﯾﭽﻪ ﻋﻘﺐ ﺑﻪ ﺭﺍﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺣﻘﯿﻘﺖ، ﭼﯿﺰ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﮐﺮﺩﻥ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺩﺭ ID ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺍﺯ ID.4 ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻫﻤﺎﻥ ﭘﯿﺸﺮﺍﻧﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮏ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺗﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺑﻌﺪﯼ ﺩﻭ ﻣﻮﺗﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺣﺪﺍﮐﺜﺮ، ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﻨﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان