امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻗﺺ خودرو فﻮﺭﺩ F-150 ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑی

#1
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻗﺺ خودرو فﻮﺭﺩ F-150 ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑی 1

ﺩﺭ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﺗﺒﻌﺎﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﺷﯿﻮﻉ ﻭﯾﺮﻭﺱ ﮐﺮﻭﻧﺎ، ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺎﺯ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﯼ ﺑﺎ ﻭﻗﻔﻪ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﺳﺎﺯﺍﻥ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﺭﺩﺳﺮ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﻭ ﻫﻔﺘﻪ ﻭ ﻫﻮﻧﺪﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮑﻤﺎﻩ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﮐﺮﺩﻩ‌ﺍﻧﺪ ﻭ ﺣﺎﻝ ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻓﻮﺭﺩ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻧﺎﻗﺺ ﻓﻮﺭﺩ F-150 ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﻧﺒﺎﺭ ﮐﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﻪ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﯿﺶ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻨﺮﺍﻝ ﻣﻮﺗﻮﺭﺯ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ، ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻧﺒﺎﺭﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﭘﻮ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺎﻗﺺ خودرو فﻮﺭﺩ F-150 ﺑﻪ ﺩﻟﯿﻞ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧﯿﮑی 1

ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻓﻮﺭﺩ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﯿﺸﯿﮕﺎﻥ ﻭ ﻣﯿﺴﻮﺭﯼ، ﻓﻮﺭﺩ F-150 ﺭﺍ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﯿﻤﻪ ﮐﺎﺭﻩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺎﮊﻭﻝ‌ﻫﺎﯼ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻻ‌ﺯﻡ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻋﺒﺎﺭﺗﻨﺪ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺮﻑ ﭘﺎﮎ ﮐﻦ‌ﻫﺎ، ﺷﯿﺸﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺑﺮﻫﺎ ﻭ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎﯼ ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ ﻭ ﺻﻮﺗﯽ. ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﻓﻮﺭﺩ F-150، ﮐﺮﺍﺱ‌ﺍﻭﻭﺭ ﻓﻮﺭﺩ Edge ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺍﯾﻦ ﮐﻤﺒﻮﺩﻫﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮﺁﻥ، ﻓﻮﺭﺩ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﮐﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺑﺮﺧﯽ ﺷﯿﻔﺖ‌ﻫﺎ ﺭﺍ ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺁﻭﺭﺩﻫﺎﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ ﮐﻤﺒﻮﺩ ﺗﺮﺍﺷﻪ‌ﻫﺎﯼ ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺗﺎ ﻧﯿﻤﻪ ﺩﻭﻡ ﺳﺎﻝ 2021 ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ.
پاسخ
 سپاس شده توسط ᗩᐯᗩ⁷
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان