امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

انتشار ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ جدیدی از خودرو سوبارو BRZ مدل 2022 با نمای اسپرت تر

#1
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻫﻤﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ GR 86 ﻣﺪﻝ 2022 ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺍﺳﺖ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ BRZ ﻧﯿﺰ ﺧﺒﺮﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺍﺷﺘﺮﺍﮎ ﮔﺬﺍﺷﺘﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.
ﺳﻮﺑﺎﺭﻭ ﺭﺳﻤﺎً ﺳﻔﺎﺭﺵ ﮐﻮﭘﻪ ﺩﯾﻔﺮﺍﻧﺴﯿﻞ ﻋﻘﺐ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺧﻮﺩ، ﯾﻌﻨﯽ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﮑﺎﺕ ﺟﺎﻟﺐ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.

ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ BRZ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮐﺎﻓﯽ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪﺍﻧﻨﺪ ﻧﺴﺨﻪ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﮐﻮﭘﻪ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﺎﻝ ﻋﻘﺐ ﻓﯿﺒﺮ ﮐﺮﺑﻦ ﻭ ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺟﻌﻠﯽ 18 ﺍﯾﻨﭽﯽ BBS ﺗﻬﯿﻪ ﮐﺮﺩ. ﻻ‌ﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺪﻝ ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﯾﮏ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ 2.4 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 228 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺪﻝ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻭﺍﻗﻊ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ BRZ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﮊﺍﭘﻦ ﺑﺎ ﻗﺪﺭﺕ 232 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ ﺍﺳﺖ.

انتشار ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ جدیدی از خودرو سوبارو BRZ مدل 2022 با نمای اسپرت تر 1

ﻋﻼ‌ﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﭼﺮﺍﻍ ﻫﺎﯼ LED ﺭﻭﺷﻨﺎﯾﯽ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺧﻮﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺰﺋﯿﻨﯽ ﻭﺭﻭﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯼ ﺟﻠﻮ ﻧﺼﺐ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﺎ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ GR 86 ﻧﯿﺰ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﺩﺭ ﮊﺍﭘﻦ، ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﻫﺪ. ﺯﻣﺎﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺁﯾﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎﯼ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺧﻮﺏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.

BRZ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﺍﻣﺴﺎﻝ ﻭﺍﺭﺩ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮﯼ ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﮐﻤﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻓﻌﻠﯽ (28 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 845 ﺩﻻ‌ﺭ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
پاسخ
 سپاس شده توسط SɪʟᴠᴇʀMɪɴᴅ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان