امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو فولکس واگن پولو GTI در رندرهای غیررسمی پیش از رونمایی

#1
ﻫﻔﺘﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﻫﺎﭺ ﺑﮏ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺪﻩ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﺍ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺧﻮﺩﺭﻭ، ﺍﯾﻦ ﯾﮏ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﻪ ﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﻭﺍﺳﻂ ﭼﺮﺧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺩﺍﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻇﺎﻫﺮ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﮔﻠﻒ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮ ﻭ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺹ ﺩﺭ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﺍﻣﺎ ﻧﺴﺨﻪ ﺩﺍﻏﺘﺮ GTIﺩﺭ ﺍﻭﺍﺧﺮ ﺍﯾﻦ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺭ ﺳﻌﯽ ﺩﺍﺭﺩ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

خودرو فولکس واگن پولو GTI در رندرهای غیررسمی پیش از رونمایی 1

ﺗﻐﯿﯿﺮﺍﺕ ﻋﻘﺐ ﺑﺎ ﺧﺮﻭﺟﯽ ﻫﺎﯼ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﮔﺮﺩ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺩﻭﮔﺎﻧﻪ ﺳﻮﺯ ﭘﻮﻟﻮGTIﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺍﮔﺰﻭﺯ ﺟﻌﻠﯽ، ﺟﺰﺋﯽ ﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺍﯾﻦ ﺭﻧﺪﺭ ﻧﺸﺎﻥ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺯﯾﺮ ﺁﺭﻡ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﺎﮎ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺣﺮﻭﻑ GTI ﻗﺮﻣﺰ ﺭﺍ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻧﺸﺎﻧﮕﺮﻫﺎﯼ ﺳﭙﺮ ﻗﺮﻣﺰ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺭﻓﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﻇﺎﻫﺮ ﺗﻤﯿﺰﺗﺮ، ﺗﺮﯾﻢ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﯽ ﺟﺎﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﭘﻮﻟﻮ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﺷﻤﺎﺭ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﺎﯼ ﺁﺏ ﻭ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺭﺋﻮﻥ ﻭ ﺗﯿﮕﻮﺍﻥ ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﺷﺪﻩ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩ.

ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﻮﻟﻮ GTIﺑﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺗﻮﺭﺑﻮﺷﺎﺭﮊ 2.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﻫﺪ. ﺷﺎﯾﻌﺎﺕ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ﻓﻌﻠﯽ 207 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ (154 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ) ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ 200 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ 149 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻣﻼ‌ً ﻗﺪﺭﺕ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻮﻟﻮ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺗﺎ 110 ﺍﺳﺐ ﺑﺨﺎﺭ 82 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﻮﺗﻮﺭ 1.0 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﺁﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان