امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

خودرو ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﮑﯿﺞ SpaceX ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ

#1
ﺍﯾﻼ‌ﻥ ﻣﺎﺳﮏ ﺍﺧﯿﺮﺍ ﺍﺯ ﺑﺮﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺟﺪﯾﺪﯼ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﭘﺮﺩﻩ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺁﻥ ﺭﺍ ﭘﮑﯿﺞ ﺍﺳﭙﯿﺲ ﺍﯾﮑﺲ SpaceX Pachage ﻣﯽ‌ﻧﺎﻣﺪ ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺷﺘﺎﺏ‌ﮔﯿﺮﯼ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ ﺻﺪ ﺩﺭ 1.1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺭﺍ ﺍﻋﻄﺎ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﻧﺴﻞ ﺩﻭﻡ ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2017 ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﯽ‌ﺭﻭﺩ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2022 ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﻮﺩ. ﻧﺴﺨﻪ‌ﺍﯼ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﻢ‌ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﺯﻩ ﺍﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﭘﯿﺘﺮﺳﻦ ﺩﺭ ﻟﺲ ﺁﻧﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

خودرو ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﮑﯿﺞ SpaceX ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮﺭ ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺴﺨﻪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺷﺘﺎﺏ ﺻﻔﺮ ﺗﺎ 60 ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮﺍﺑﺮ 1.9 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻻ‌ﻧﭻ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﯿﺪ، ﺍﯾﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺑﻪ 2.1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻣﯽ‌ﯾﺎﺑﺪ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺗﺴﻼ‌، ﺑﺮﺩ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ 998 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﯾﺎ 620 ﻣﺎﯾﻞ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.

خودرو ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﮑﯿﺞ SpaceX ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ 1

ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺎﻻ‌ﺗﺮ ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﭙﯿﺲ ﺍﯾﮑﺲ ﻣﺠﻬﺰ ﺍﺳﺖ، ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻃﯽ 1.1 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﮑﻮﻥ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 60 ﻣﺎﯾﻞ ﺑﺮﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮﺳﺪ. ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺷﺘﺎﺏ‌ﮔﯿﺮﯼ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺷﺪﺕ ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﻫﻮﺍﯼ ﺗﺴﻼ‌ ﺭﻭﺩﺳﺘﺮ ﺭﺍ ﻣﺠﺪﺩ ﺑﺎ ﻫﻮﺍﯼ ﻓﺸﺮﺩﻩ ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ. ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ، ﻫﻨﻮﺯ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ ﻭ ﺳﺮﻧﺸﯿﻦ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻓﺸﺎﺭ ﻧﺎﺷﯽ ﺍﺯ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺘﺎﺑﯽ ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ.
پاسخ
 سپاس شده توسط ▪неизвестный▪
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
  ﻓﺮﻭﺵ خودرو کمیاب ﻣﯿﺒﺎﺥ 57S ﮐﻮﭘﻪ ﺳﺎﻣﻮﺋﻞ ﺍﺗﻮﺋﻮ

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان