امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

معرفی دو خودرو محصول جدید توسط MG

#1
ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ 2021 Mg ZST ﺑﺎ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ Core ﻭ Vibe ﺩﺭ ﺭﺩﻩ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ ﺍﺭﺯﺍﻥ ﺗﺮ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبﺮﺧﻮﺩﺭﻭ،ﻣﺪﻝ Core ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ 25490 ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺁﻣﺎﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺪﻝ Vibe ﺍﺯ 26،990 ﺩﻻ‌ﺭ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

ﮔﺮﯾﺪﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﯼ Excite Plus ﻭ ﮐﺮﺍﺱ ﺍﻭﻭﺭ ﮐﻮﭼﮏ Essence ZS ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺪﻝ ZS Excite ﺩﺭ ﻗﯿﻤﺖ ﻣﻘﺮﻭﻥ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮﯼ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪ.

ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻮﺗﻮﺭﮐﻮﭼﮏ Zs ﺗﻨﻔﺲ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻨﺰﯾﻨﯽ 1.5 ﻟﯿﺘﺮﯼ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ، 84 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺕ ﻭ 150 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯﻣﻮﺗﻮﺭ Zst ﭼﻬﺎﺭ ﺳﯿﻠﻨﺪﺭ ﺗﻮﺭﺑﻮ 1.3 ﻟﯿﺘﺮﯼ 115 ﮐﯿﻠﻮﻭﺍﺗﯽ ﺍﺳﺖ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻮﻟﯿﺪ230 ﻧﯿﻮﺗﻦ ﻣﺘﺮ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ.

معرفی دو خودرو محصول جدید توسط MG 1

ﺩﺭ ﻣﺪﻝ ZST ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺍﺯ ﻃﺮﯾﻖ ﯾﮏ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﺷﺶ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﯼ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ - ﺑﻪ ﺟﺎﯼ ﮔﯿﺮﺑﮑﺲ ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﺒﺪﻝ ﮔﺸﺘﺎﻭﺭ ﭼﻬﺎﺭ ﺳﺮﻋﺘﻪZS - ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻣﺤﺮﮐﻪ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭼﺮﺥ ﻫﺎﯼ ﺟﻠﻮ ﻣﯽ ﻓﺮﺳﺘﺪ ﻭ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺻﻔﺮ ﺗﺎﺻﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ 12.8 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﯿﺎﯾﺪ.

ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻫﻢ، ﮐﻞ ﺻﻔﺤﺎﺕ ZST ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﯿﺎﺭ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ MG Pilot ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﺍﺯ ﻣﯿﺴﺮ ، ﮐﻨﺘﺮﻝ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺳﺮﻋﺖ ، ﺗﺮﻣﺰ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ، ﻫﺸﺪﺍﺭ ﺑﺮﺧﻮﺭﺩ ﺟﻠﻮ ، ﻫﺸﺪﺍﺭ ﻋﺒﻮﺭ ﺍﺯ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﻧﻘﻠﯿﻪ ﻋﻘﺐ ، ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﻧﻘﺎﻁ ﮐﻮﺭ ، ﻭ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.

معرفی دو خودرو محصول جدید توسط MG 1

ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﻧﮓ ﺳﻔﯿﺪ ﻫﻢ ﺗﻨﻬﺎ ﺭﻧﮓ ﺑﺪﻭﻥ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﺮﯾﺪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻫﺎﺳﺖ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻧﮓ ﻫﺎﯼ ﻓﻠﺰﯼ ﺑﺮﺍﯾﺘﻮﻥ ﺑﻠﻮ ، ﺩﯾﻤﻮﻧﺪ ﻗﺮﻣﺰ ﻭ ﻧﻘﺮﻩ ﺍﯼ Sloane ﺗﺎ 500 ﺩﻻ‌ﺭ ﺑﺮ ﻗﯿﻤﺖ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﻣﯽ ﺍﻓﺰﺍﯾﻨﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  خودرو ﺭﻭﻟﺰﺭﻭﯾﺲ ﺳﺎﯾﻠﻨﺖ ﺷﺎﺩﻭ ﺍﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ رسما تایید شد
  ﺗﻘﻮﯾﺖ خودرو ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ ۷۹ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺯﺭﻫﯽ
  خودرو دﺍﻧﮓ ﻓﻨﮓ S50 EV‌ ﭘﻼ‌ﺱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺭﺳﻤﯽ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ
  خودرو مرسدس ﺁ ﺍﻡ ﺟﯽ EQS رقیب تسلا مدل s پلید
  جزئیاتی از نسخه ویژه خودرو فورد رنجر رپتور
  گزارشی جدید از خودرو ﺁﺋﻮﺩﯼ RS4 مدل کاملا الکتریکی
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﭼﺮﯼ ﺁﺭﯾﺰﻭ 6 ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ
  اولین خودرو جهان با قابلیت تغییر رنگ؛ ب‌ام‌و برای CES 2022
Snowman سریع‌ترین خودروی جهان با سرعت 1000 مايل درساعت "۵ آر" توسط شرکت "آئوسی اینویدر"

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان