انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: ماشین ها و موتور های روز دنیا
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

ماشین ها و موتور های روز دنیا

زیر انجمن‌ها:

 1. عکس ماشین ها
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

موضوع‌ها

 1. ﺷﺎﺳﯽ‌ﺑﻠﻨﺪ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 2. خودرو ﻫﺎﯾﭙﺮﮐﺎﺭ ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ S9 ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷد (0 پاسخ)
 3. ﺟﺘﻮﺭ X90 ﭘﻼ‌ﺱ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ (0 پاسخ)
 4. خودرو ﻫﻮﻧﮕﭽﯽ L-Concept ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 5. خودرو ﻟﮑﺴﻮﺱ ES ﻣﺪﻝ ۲۰۲۲ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 6. ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﻣﺪﺭﻥ ﭼﯿﻨﯽ Xpeng ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ (0 پاسخ)
 7. خودرو ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻓﻮﻟﮑﺲ ﻭﺍﮔﻦ ﭘﻮﻟﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ   (0 پاسخ)
 8. ﭼﻬﺮﻩ ﻧﺴﻞ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ ﻟﻨﺪﮐﺮﻭﺯﺭ 2022 ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺳﺘﺘﺎﺭ ﺩﯾﺪﻩ ﺷد (0 پاسخ)
 9. ورود شیائومی به صنعت اتومبیل سازی ؛ آیا ماشین های برند Mi در راه هستند؟ (0 پاسخ)
 10. ﻫﻮﺁﻭﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺑﺮﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﯽ کرد (1 پاسخ)
 11. ﺣﻀﻮﺭ ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ CS55 ﭘﻼ‌ﺱ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ (0 پاسخ)
 12. خودرو ﻫﺎﻭﺍﻝ XY رﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 13. ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﻮﯾﻮﺗﺎ bZ4X ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 14. ﻧﺴﺨﻪ ﻭﯾﮋﻩ ﺑﯽ ﺍﻡ ﻭ ﺳﺮﯼ 7 ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ (0 پاسخ)
 15. خودرو ﺟﯿﻠﯽ Xingyue L ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 16. ﺟﯿﻠﯽ ﺍﺯ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﻤﺎﻡ ﺑﺮﻗﯽ جدیدی ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﮐﺮﺩ (0 پاسخ)
 17. ﺗﯿﮕﻮ 8 ﭘﻼ‌ﮔﯿﻦ ﻫﯿﺒﺮﯾﺪ ﺩﺭ ﻧﻤﺎﯾﺸﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩﺭﻭ ﺷﺎﻧﮕﻬﺎﯼ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 18. ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺗﺎﻧﮏ ۳۰۰ ﺳﺎﯾﺒﺮﺗﺎﻧﮏ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 19. حذف پراید موجب تنش در بازار خودرو شد/ احتمال افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو تا پایان سال (1 پاسخ)
 20. ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﮐﺎﺳﺘﻮ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ؛ﻭﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﺮﻩ ﺍﯼ (0 پاسخ)
 21. ﺩﻗﺖ ﺩﺭ خودرو ﻧﯿﺴﺎﻥ GT-R ﺟﺪﯾﺪ (0 پاسخ)
 22. ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎﯾﯽ (0 پاسخ)
 23. ﺳﯿﺘﺮﻭﺋﻦ C5 X ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 24. ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ EQB ﺭﺳﻤﺎً ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 25. ﭘﺮﻓﺮﻭﺵ‌ﺗﺮﯾﻦ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺍﺳﭙﺮﺕ ﺟﻬﺎﻥ (0 پاسخ)
 26. ﮐﺎﻣﯿﻮﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺮﺍﯾﺖ ﻻ‌ﯾﻨﺮ ﻣﻌﺮﻓﯽ شد (0 پاسخ)
 27. ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ R107 SL ﭘﻨﺠﺎﻩ ﺳﺎﻟﻪ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 28. ﺍﻟﻬﺎﻡ ﺍﺯ ﻧﻬﻨﮓ ﺑﺮﺍﯼ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﻡ ﺟﯽ (0 پاسخ)
 29. خودرو ﮐﯿﺎ ﺳﺮﺍﺗﻮ 2022 ﻓﯿﺲ ﻟﯿﻔﺖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 30. خودرو ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ EQS ﻣﺪﻝ 2022 ﺭﺳﻤﺎً ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 31. خودرو ﭘﯿﮑﺎﭖ ﻫﯿﻮﻧﺪﺍﯼ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 32. خودرو اشکودا کودیاک فیس لیفت رونمایی می شود (0 پاسخ)
 33. کاهش قیمت خودرو نیسان LEAF در انگلیس (0 پاسخ)
 34. ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺭﺗﺶ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ ﺗﺴﺖ ﻣﯽ‌‌ﺷﻮﺩ (0 پاسخ)
 35. خودرو شاسی بلند تویوتا کلاگر 2021 (0 پاسخ)
 36. ﮐﺸﻮﺭ ﺗﻮﻧﺲ ﯾﮏ خودرو ﺷﺎﺳﯽ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺳﺖ ﺳﺎﺯ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼ‌ﺳﯽ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮﺩ (0 پاسخ)
 37. خودرو ﻣﺮﺳﺪﺱ ﺑﻨﺰ CLS ﻣﺪﻝ ۲۰۲۲ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 38. خودرو ﭼﺎﻧﮕﺎﻥ ﺍﻭﺷﻦ X7 ﻧﺴﺨﻪ Geeker ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ (0 پاسخ)
 39. خودرو ﺟﺘﻮﺭ X90 ﻭﺍﺭﺩ ﺑﺎﺯﺍﺭﻫﺎﯼ ﺻﺎﺩﺭﺍﺗﯽ ﺷﺪ (1 پاسخ)
 40. ﻣﻮﺗﻮﺭﺳﯿﮑﻠﺖ ﻫﺎﺭﻟﯽ ﺩﯾﻮﯾﺪﺳﻮﻥ Limited ﺑﺎ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪ (0 پاسخ)
صفحه‌ها: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66