امتیاز موضوع:
  • 0 رأی - میانگین امتیازات: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

میتسوبیشی از سال 2023 دو مدل جدید را در اروپا به فروش می رساند

#1
میتسوبیشی از سال 2023 دو مدل جدید را در اروپا به فروش می رساند 1

ﺩﺭ ﻓﻮﺭﯾﻪ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﯼ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺭﻧﻮ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭﺍﺭﺩ ﺷﻮﺩ.

ﺩﺭ ﺁﻥ ﺯﻣﺎﻥ، ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻓﺮﺍﻧﺴﻮﯼ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺎﺩﮔﯽ ﻭﻇﯿﻔﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻋﻬﺪﻩ ﺑﮕﯿﺮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺍﯾﻦ ﻃﺮﺡ ﮐﻤﯽ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺍﺳﺖ.

ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺗﺎﺯﮔﯽ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﻭ ﻣﺪﻝ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺭﻧﻮ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ 2023 ﺁﻏﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﮐﺮﺩ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ، ﺷﺮﮐﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺍﻣﻨﻪ ﻣﺪﻝ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﺤﺪﻭﺩﯼ ﺩﺍﺭﺩ، ﺭﻗﺎﺑﺖ ﮐﻨﺪ. ﺩﻭ ﺧﻮﺩﺭﻭﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﻮ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﺍﮐﻠﯿﭙﺲ ﮐﺮﺍﺱ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﭘﯿﻮﺳﺖ. ﻫﯿﭻ ﺍﻃﻼ‌ﻋﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻭﺗﻠﻨﺪﺭ ﺟﺪﯾﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﯿﻤﺖ ﺷﺮﻭﻉ 25 ﻫﺰﺍﺭ ﻭ 795 ﺩﻻ‌ﺭ ﺩﺭ ﺍﯾﺎﻻ‌ﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﻭﺵ ﺩﺭ ﺩﺳﺘﺮﺱ ﺍﺳﺖ.

ﺷﺎﯾﻌﺎﺗﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺣﯿﺎﯼ ﺑﺎﻟﻘﻮﻩ ﻟﻨﺴﺮ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﭘﻠﺘﻔﺮﻡ ﻣﮕﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ، ﺍﯾﻦ ﻓﻘﻂ ﺣﺪﺱ ﻭ ﮔﻤﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺟﺰﺋﯿﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﻮﺩ.

ﺗﺎﮐﺎﺋﻮ ﮐﺎﺗﻮ، ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﮔﻔﺖ: "ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺍﺯ ﻣﺪﻝ ﻫﺎﯼOEM ﺭﻧﻮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎﻥ ﺟﺪﯾﺪ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﻣﯿﺘﺴﻮﺑﯿﺸﯽ ﺍﺻﻼ‌ﺣﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﯼ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺴﺪﻭﺩ ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﻮﺩﺭﻭﻫﺎﯼ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ، ﻛﻪ ﺩﺭ ﮊﻭﺋﯿﻪ ﺳﺎﻝ 2020 ﺩﺭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﺪﺕ ﻣﺎ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪﻩ، ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﺎﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺣﺎﻝ، ﺗﻮﺍﻓﻖ ﻧﺎﻣﻪ ﻋﺮﺿﻪ OEM ﺭﺍﻩ ﺣﻠﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻ‌ﺕ ﺟﺪﯾﺪ ﻭ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎ ﺑﻪ ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ. "
ﺑﺪﯾﻬﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﺟﺪﯾﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ ﮊﺍﭘﻨﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.
پاسخ
آگهی


[-]
به اشتراک گذاری/بوکمارک (نمایش همه)
google Facebook cloob Twitter
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید یا ثبت نام کنید
شما جهت ارسال نظر در مطلب نیازمند عضویت در این انجمن هستید
ایجاد حساب کاربری
ساخت یک حساب کاربری شخصی در انجمن ما. این کار بسیار آسان است!
یا
ورود
از قبل حساب کاربری دارید? از اینجا وارد شوید.

موضوعات مرتبط با این موضوع...
  رونمایی خودرو جنسیسG70 شوتینگ بریک واگن برای قاره اروپا
  تویوتا یاریس هیبرید به عنوان خودرو سال 2021 اروپا انتخاب شد
  خودروهای سیصد میلیونی پر فروش در ایران!
  خودروهایی که در ایران سریع فروش می‌روند
  اقدامات حیاتی در خرید و فروش خودرو
  مهلت واریز وجه فروش‌فوق‌العاده ایران‌خودرو تمدید شد
  مهلت ثبت نام طرح پیش فروش یکساله سایپا تمدید شد/ متقاضیان تا ساعت ۱۴ امروز وقت دارند
  زمان و شرایط پیش فروش خودرو سایپا و ایران خودرو ویژه عید فطر ۹۹
  فروش خودرو به شیوه قرعه‌کشی! دنده عقب دولت روحانی به دهه ۶۰
  جزییات قیمت‌گذاری، فروش خودرو و نظارت بر بازار

پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان