انجمن های تخصصی فلش خور

نسخه‌ی کامل: تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.

تحصیلات دانش آموزی و دانشجویی

موضوع‌ها

 1. نکات مهم از فصل 6 دهم (0 پاسخ)
 2. چند نکته مهم درباره امتحانات نهایی (0 پاسخ)
 3. انواع" الف" و "ک" و "ی" در دستور زبان فارسی (3 پاسخ)
 4. اسم مبالغه در عربی (0 پاسخ)
 5. جمله و انواع ان در عربی (0 پاسخ)
 6. آرايه ي تناقض( متناقض نما )(پارادوکس) (4 پاسخ)
 7. باب ها در عربی (0 پاسخ)
 8. ارایه حسن تعلیل (1 پاسخ)
 9. ارایه جناس و انواع ان (0 پاسخ)
 10. آرایه حس آمیزی (0 پاسخ)
 11. اصطلاحات انگلیسی با رنگ‌ها آموزش زبان انگلیسی (2 پاسخ)
 12. |آموزش زبان های اروپایی| (84 پاسخ)
 13. ۴ دسته ساختمان واژه دستور زبان فارسی (1 پاسخ)
 14. آموزش زبان انگلیسی:گرامر (6 پاسخ)
 15. آموزش کامل آرایه های ادبی ، هامون سبطی (1 پاسخ)
 16. نمودار انواع تضاد_ ادبیات فارسی (1 پاسخ)
 17. آیا کلمات متضاد با کلمات منفی یکی هستند؟_ادبیات فارسی (1 پاسخ)
 18. پاورپوینت آرایه های ادبی ویژه دانش آموزان کنکوری (1 پاسخ)
 19. آرایه تلمیح (1 پاسخ)
 20. آرایه اغراق (1 پاسخ)
 21. ‌رابطه هم­نشینی، مهم­ترین عامل در تشخیص واژه­های متضاد_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 22. آیا مطابقه (تطابق) با تضاد یکی است؟_ادبیات فارسی (0 پاسخ)
 23. تناسب یا مراعات نظیر (0 پاسخ)
 24. سجع و انواع آن در ادبیات (0 پاسخ)
 25. تعریف و اقسام و شرایط آن _منطق (0 پاسخ)
 26. احکام قضایا منطق (0 پاسخ)
 27. قسمت اول نکات مهم درس ۳ روانشناسی (0 پاسخ)
 28. برنامه درسیتو با بدنت تنظیم کن (0 پاسخ)
 29. تحلیل آیات درس پنجم دینی بخش اول (0 پاسخ)
 30. راهکار یادگیری لغات ادبیات چیست؟ (0 پاسخ)
 31. نکات مهم فعل مضارع_عربی (0 پاسخ)
 32. نکاتی برای مطالعه دروس اختصاصی (0 پاسخ)
 33. نکات کنکوری فصل ۵ زیست دهم (0 پاسخ)
 34. مبحث انواع بازار _اقتصاد (0 پاسخ)
 35. نکاتی مهم فصل 3 زیست دهم (0 پاسخ)
 36. نحوه مطالعه جامعه شناسی (0 پاسخ)
 37. نکته درسی منطق _بحث تباین (0 پاسخ)
 38. حلال های پر کاربرد در شیمی (0 پاسخ)
 39. بررسی چرخه جنسی _زیست (0 پاسخ)
 40. نکات مربوط به آنتالپی سوختن _شیمی (0 پاسخ)